Wczytuje...

Poczta

Porty serwerów poczty przychodzącej/wychodzącej są następujące: IMAP (143/587)

Dla połączeń szyfrowanych: IMAP'S (993/465)

Nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej to po prostu nazwa naszej domeny, np. e2host.pl (tylko jeśli posiadamy SSL dla tej domeny!) lub e2-X.network, gdzie X to numer serwera (np. e2-25.network lub e2-303.network) - można to sprawdzić w podglądzie usługi, w Panelu klienta.

Nie zalecamy korzystania z portu 25 do usługi SMTP. Port ten jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu. Niemniej jednak wysyłka wiadomości z wykorzystaniem portu 25 jest możliwa na naszych serwerach. Najlepiej od razu skonfigurować klienta pocztowego tak, aby do wysyłki maili wykorzystywał port 587.

Adres serwera (host) poczty jest widoczny na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym. Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (). Konto pocztowe musi zostać oczywiście wcześniej utworzone w panelu administracyjnym. Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego. Przykładowo jeśli nasze konto hostingowe ma login lnxpl, to taka też będzie nazwa użytkownika dla tego konta pocztowego.

Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia” lub w Thunderbird w Kontach pocztowych – Poczta wychodząca – w Edycji konta – należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd „550 relay not permitted, authentication required”.

Adres serwera pocztowego z wdrożonym certyfikatem SSL, podany jest na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym.